Фирма "Текстил - Интернешънъл КВ" ЕООД, България, има дългогодишен опит в трикотажната промишленост и лекия текстил. Произвеждаме богата гама от модни, ежедневни и спортни облекла.


Във фирмата работят 240 висококвалифицирани и мотивирани служители, които споделят общи ценности и цели.


Ние организираме целия процес на производство в нашата фабрика, която се намира южната част на България в гр. Кърджали. В момента извършваме следните етапи в нашия производствен процес: кроене, бродерия, щампа, конфекция, довършителни операции и опаковане. Фирмата работи основно за износ, предимно в страните от Западна Европа.Компанията ни следи последните, динамично променящи се тенденции в нашия бизнес, за целта сме създали асортиментно експериментална база. Правим прототипи, търговски и предпроизводствени мостри. Месечения ни капацитет за производство зависи от сложността на моделите, които произвеждаме. Нашият солиден опит ни помага да предложим на нашите настоящи и бъдещи клиенти: високо качество на нашите изделия, в резултат на физическия ни контрол на качеството. Даваме възможност за избор на работа с наши собствени материали или материали, предоставени от клиента, бързо изпращане на проби и готови облекла.На 01.02.2021 г. „ТЕКСТИЛ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КВ“ ЕООД подписа Договор за БФП №BG16RFOP002-2.077-1504-C01, с наименование „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Периодът за изпълнение на проекта е 3 месеца, като датата на стартиране е 01.02.2021 г., а тази на приключване 01.05.2021 г. Обща стойност: 114 502,00 лв., от които 97 326,70 лв. европейско и 17 175,30 лв. национално съфинансиране.


Фирма „ТЕКСТИЛ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КВ“ ЕООД изпълнява проект по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-6.002-0333-C01 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на енергийна ефективност на предприятието, което от своя страна, да подпомогне преодоляването на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност на „ТЕКСТИЛ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КВ“ ЕООД.
Проектът е на стойност 273 200.00 лв., от които 136 600.00 лв. от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 0.00 лв. национално съфинансиране, като предоставените по процедурата средства ще бъдат използвани за мерки за подобряване на енергийната ефективност, чрез подмяна на дограмата на 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти етаж на производствената сграда на фирмата. Периодът за изпълнение на договора е 21.09.2022г. - 21.07.2023г.

Textile International KV © 2012