Фирма "Текстил - Интернешънъл КВ" ЕООД, България, има дългогодишен опит в трикотажната промишленост и лекия текстил. Произвеждаме богата гама от модни, ежедневни и спортни облекла.


Във фирмата работят 240 висококвалифицирани и мотивирани служители, които споделят общи ценности и цели.


Ние организираме целия процес на производство в нашата фабрика, която се намира южната част на България в гр. Кърджали. В момента извършваме следните етапи в нашия производствен процес: кроене, бродерия, щампа, конфекция, довършителни операции и опаковане. Фирмата работи основно за износ, предимно в страните от Западна Европа.Компанията ни следи последните, динамично променящи се тенденции в нашия бизнес, за целта сме създали асортиментно експериментална база. Правим прототипи, търговски и предпроизводствени мостри. Месечения ни капацитет за производство зависи от сложността на моделите, които произвеждаме. Нашият солиден опит ни помага да предложим на нашите настоящи и бъдещи клиенти: високо качество на нашите изделия, в резултат на физическия ни контрол на качеството. Даваме възможност за избор на работа с наши собствени материали или материали, предоставени от клиента, бързо изпращане на проби и готови облекла.

На 01.02.2021 г. „ТЕКСТИЛ – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КВ“ ЕООД подписа Договор за БФП №BG16RFOP002-2.077-1504-C01, с наименование „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Периодът за изпълнение на проекта е 3 месеца, като датата на стартиране е 01.02.2021 г., а тази на приключване 01.05.2021 г. Обща стойност: 114 502,00 лв., от които 97 326,70 лв. европейско и 17 175,30 лв. национално съфинансиране.

Textile International KV © 2012